Addresa : Komenského 49    094 31 Hanušovce nad Topľou     Slovenská republika

SLUŽBY

+421 (0) 944 498 949

+421 (0) 903 910 164

info@cobra-steel.sk

Pon - Sob 9.00 - 18.30

Nedeľa zatvorené

KONTAKTUJTE NÁS

Technológie pre ČOV

Priemyselné stroje a zariadenia

Meranie a regulácia

Montáž a sprevádzkovanie potrubných rozvodov

Tlakové skúšky nádob na technické plyny

Priemyselné umývacie zariadenia

KONTAKTUJTE NÁS :    +421 944 498 949

TAJOMSTVOM ÚSPECHU JE VEDIEŤ NIEČO, ČO INÍ NEVEDIA.”  Aristotle Onassis

Naša firma

úspešne realizovala projekty, ktoré dokazujú jej profesionalitu, kompetentnosť a schopnosť plniť rozmanité požiadavky svojich zákazníkov.

Podstatnú časť našich služieb realizujeme najmä v týchto oblastiach:

 

– montáž a kompletizácia potrubných rozvodov,

 

– výroba a montáž priemyselných umývacích zariadení,

 

– montáž a rekonštrukcia tlakových nádrží na technické plyny,

 

– služby v oblasti merania a regulácie,

 

– výroba a montáž priemyselných strojov a technologických zariadení ako sú plniace linky,

 

– montáže ČOV,

 

ale tiež:

 

– tlakové skúšky, či akékoľvek zámočnícke a zváračské práce.

COBRA-STEEL s.r.o. sa zaoberá prevažne kompletizáciou potrubných rozvodov v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle, ale aj montážami technologických zariadení ako sú plniace linky na nápoje, priemyselné umývacie linky či lakovacie linky (práškové nanášanie). Hlavnými znakmi spoločnosti sú profesionalita, flexibilita a spoľahlivosť prevedenia objednanej služby. Silnou stránkou našej firmy sú najmä ľudia, ktorí pre ňu pracujú.

NAŠE SEKCIE

DOMOV

 

O NÁS

 

SLUŽBY

 

REFERENCIE

 

KONTAKT

NASE SLUŽBY

montáž a kompletizácia potrubných rozvodov

 

výroba a montáž priemyselných umývacích zariadení

 

montáž a rekonštrukcia tlakových nádrží na technické plyny

 

služby v oblasti merania a regulácie

 

výroba a montáž priemyselných strojov a technologických zariadení ako sú plniace linky

 

montáže ČOV

 

tlakové skúšky, či akékoľvek zámočnícke a zváračské práce

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Komenského 49

094 31 Hanušovce nad Topľou

Slovenská republika

+421 (0) 944 498 949

+421 (0) 903 910 164

info@cobra-steel.sk

© 2016 Double B - Business, s.r.o.  All rights reserved